Τα ξενοδοχεία του Ομίλου μας επιτρέπουν και καλοδέχονται την φιλοξενία των τετράποδων φίλων μας. Για την ασφάλεια, υγιεινή αλλά και την συναντίληψη με όλους τους Φιλοξενούμενους των ξενοδοχείων μας, θα πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τα παρακάτω:

 • Τα κατοικίδια επιτρέπονται στα καταλύματα μόνο με προηγούμενη έγκριση του ξενοδόχου. Προβλέπεται ανταλλαγή σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ανάμεσα στον ξενοδόχο και τον Φιλοξενούμενο.
 • Ο ιδιοκτήτης  του κατοικίδιου θα πρέπει να συμφωνήσει γραπτώς ότι αποδέχεται τους σχετικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
 • Επιτρέπονται κατοικίδια έως 8 κιλών βάρους, πάντα με συνοδεία ενηλίκου ατόμου  και να φέρει ιμάντα περιπάτου.
 • Οι ιδιοκτήτες των κατοικίδιων είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό τυχόν ακαθαρσιών.
 • Τα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να ανεβαίνουν σε έπιπλα, κρεβάτια, καναπέδες, κλπ. Οι οποιεσδήποτε διαπιστωμένες ζημίες θα αποζημιώνονται άμεσα στον ξενοδόχο.
 • Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται στον χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου.
 • Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται στους κλειστούς-κοινοχρήστους  χώρους του ξενοδοχείου (πχ. εστιατόριο, γυμναστήριο, σπα, κλπ).
 • Θα πρέπει να είναι πρόσφατα εμβολιασμένα για λύσσα και όλα τα άλλα εμβόλια. Θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί τοπικά απωθητικό ψύλλων, κροτώνων και αποπαρασίτωση τρεις (3) ημέρες πριν την άφιξη. Θα πρέπει να είναι υγιή και όχι ρυπαρά.
 • Κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο θα πρέπει να κατατίθεται για φωτοτυπία το αντίστοιχο Βιβλιάριο Υγείας του Ζώου.
 • Κατά την αναχώρηση,  το δωμάτιο θα πρέπει να είναι καθαρό.
 • Ο ξενοδόχος θα πρέπει να γνωρίζει αν πρόκειται για σκυλί επιθετικό ή δύστροπο σε σχέση με τα άλλα (οπότε πιθανόν να σας ζητήσει να φοράει υποχρεωτικά φίμωτρο)
 • Όλα τα παραπάνω αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη κατοικίδιων ζώων. Ο ξενοδόχος  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ασθένεια ή τραυματισμό που οι άνθρωποι ή άλλα κατοικίδια ζώα μπορεί να υποστούν, ενώ βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τους.Η  μη σχολαστική τήρηση των παραπάνω επιτρέπει στον ξενοδόχο να ζήτηση την απομάκρυνση του κατοικίδιου από τους χώρους του ξενοδοχείου και σε περίπτωση αποχώρησης των ιδιοκτητών του κατοικίδιου, ισχύουν οι όροι αποζημίωσης για ακύρωση ή πρόωρη λέξη της μίσθωσης.